Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard.

Funksjonell screening av idrettsutøvere -9+ screening test er lite stabil til å avdekke endring over tid

En nylig publisert studie fra Senter for idrettsskadeforskning og Aspetar blant 220 mannlige elitefotballspillere i Qatar viste at det er betydelig variasjon i en mye brukt screening test, 9+ - testen fra sesong til sesong, uten at det har sammenheng med skade eller alvorlighetsgrad av skaden.

Les mer >>

Stig Haugsbø Andersson - skulderskader i håndball

Stig Haugsbø Andersson brenner for å hjelpe håndballspillere med skuldersmerter. Stig er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning med skulderskader i håndball som hovedtema.

Les mer >>

Sophie Steenstrup - hodeskader i ski og snowboard

Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere er doktorgradsprosjektet til Sophie. Prosjektet blir gjennomført ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole.

Les mer >>

Joar Harøy - lyskeproblemer i fotball

Joar Harøy er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning og har som å redusere den høye forekomsten av lyskeproblemer blant fotballspillere. Han er selv tidligere aktiv fotballspiller selv og deltar fortsatt i miljøet som fysioterapeut for aldersbestemte landslag i fotball.

Les mer >>

EKSTERNE NYHETER

Lars Engebretsen intervjuet om IOC arbeidet i American Scientific >>

Sulter for å bli best >>

Idrettselever har ofte spiseforstyrrelser >>

Lars Engebretsen månedens forsker i Helse Sør-Øst >>

Sjekker 240 håndballspillere >>