Denne websiden krever Adobe Flash Player installert. Klikk på knappen under for å få siste versjon av Flash Player.

Get Adobe Flash player

Du befinner deg nå på Senter for idrettsskadeforsknings nettsider, SKADEFRI! Sidene er blitt til gjennom økonomisk støtte fra Norsk Tipping as i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

SKADEFRI! er utviklet for å gi norsk idrett på alle nivå lett tilgang på oppdatert informasjon om idrettsskader - med vekt på øvelsesprogram og andre tiltak for å forebygge de mest vanlige og mest alvorlige skadene.

Men sidene inneholder også et vell av informasjon for deg som vil lære mer om de vanligste skadene som skjer i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet. Målgruppen er alle aktive, trenere, ledere og foreldre i norsk idrett.

Senter for idrettsskadeforskning arbeider for å forebygge idrettsskader gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak, med særlig vekt på fotball, håndball og alpin skisport/snowboard.

På Senter for idrettsskadeforsknings forskningssider, www.klokeavskade.no, kan du lese mer om forskningen ved senteret; nyheter, personer, pågående prosjekter og andre aktiviteter. Der vil du blant annet finne alle vitenskapelige artikler som utgår fra senteret.

Senter for idrettskadeforskning ble opprettet ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Senteret støttes økonomisk av Helse Øst, Kultur- og kirkedepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Norsk Tipping as.

Senter for idrettsskadeforskning ledes av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen.

MEDARBEIDERE/ØVRIGE BIDRAGSYTERE

Redaktører for www.skadefri.no er Kathrin Steffen, dr. scient. og Roald Bahr. Medarbeidere ved Senter for idrettsskadeforskning har i tillegg bidratt med stoff.

Sidene om ulike skader er illustrert med tegninger fra boka IDRETTSSKADER, som er utgitt av Norsk idrettsmedisinsk forening på forlaget Gazette Bok. Den medisinske illustratøren Tommy Bolic har høstet mange lovord for tegningene i boka.

OBS NYTT: Idrettsskaderboken er nå overtatt av Fagbokforlaget, og et nytt opplag er i trykk (status oktober 2010). Ta kontakt med Fagbokforlaget. 

De fleste videoklippene av ulike treningsprogrammer som vises på sidene er hentet fra Skadefri, en DVD produsert av Creo as med økonomisk støtte fra Norsk Tipping as.

Ansvarlig for utarbeidelsen av innholdet har vært førsteamanuensis og spesialist i idrettsfysioterapi Grethe Myklebust, dr. scient., som har basert programmene på forskning fra Senter for idrettsskadeforskning og andre ledende forskergrupper i utlandet.

I tillegg vises et antall klipp av typiske skader fra norsk idrett. Videoklippene er samlet inn i forbindelse med forskningsprosjekter som tar sikte på å forstå hvordan skader oppstår. Vi takker NRK og TV2, som vederlagsfritt har bistått i forbindelse med disse prosjektene og stilt videomateriellet til rådighet. 

De fleste fotografiene av øvelsesprogrammer som er vist på sidene er tatt av fotograf Tom F. Laursen og fysioterapeut Grethe Myklebust. Vi vil også rette en stor takk til modellene; flotte representanter for norsk idrett.

Making Waves har stått for utviklingen av grafisk design, interaksjonsdesign og systemutvikling for www.skadefri.no.