Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Hjelper det å tøye?

Hjelper det å tøye?

Introduksjon

Nei, mye tyder på at det ikke gjør det, i følge en artikkel i det velrenommerte tidsskriftet British Medical Journal av de australske forskerne Rob D. Herbert og Michael Gabriel fra University of Sydney, Australia. I hvert fall ikke for å unngå muskelstølhet, og vi har heller ikke sikre bevis for at uttøyning forebygger skader.

 

I en lederkommentar til artikkelen skriver de anerkjente forskerne MacAuley og Best følgende: - Det pleide å være så enkelt. Forebygging av idrettsskader bygger på god kondisjon, god oppvarming - og uttøyning. Dette har vært uangripelig lærdom - inntil man begynte å lete etter bevis for slike råd.

 

Herbert og Gabriels artikkel er en systematisk gjennomgang av alle undersøkelser som har vært publisert i internasjonal medisinsk litteratur siden 1966 med tanke på å besvare tre ulike spørsmål:

 

 

Hvilken effekt har tøyning på muskelstølhet, skadeforebygging og prestasjon?  

 

 

 

1.) Hjelper uttøyning mot muskelstølhet?

 

2.) Kan uttøyning forebygge skader?


3.) Fører uttøyning til bedre prestasjon?

 

 
Når det gjelder muskelstølhet, er konklusjonen ganske klar: Det hjelper ikke å tøye!     

  

 

 

Herbert & Gabriel fant fem ulike undersøkelser av akseptabel kvalitet, og ingen av disse viste noen effekt på stølhet 24, 48 eller 72 timer etter en hard treningsøkt.

 

 

 

 

 

 

Muskelstølhet (DOMS, delayed onset muscle soreness) er et plagsomt, men som regel uskyldig symptom etter uvant muskelarbeid. Uttalt stølhet oppleves først og fremst etter trening der muskelen settes på strekk, for eksempel i muskulaturen på forsiden av låret etter å ha gått ned fra et fjell eller i setemuskulaturen etter å ha spilt squash for første gang på en stund. Symptomene øker gradvis i timene etter trening, når sitt maksimum etter om lag 48 timer, og forsvinner deretter over de neste to til tre dagene. Stølheten skyldes at muskelproteiner ødelegges, og man vil samtidig oppleve en forbigående lett reduksjon i muskelstyrke. Muskelstølhet av denne typen kjennes som regel bare de første par gangene man bruker en ny øvelse.

 

Når det gjelder spørsmålet om det hjelper å tøye for å forebygge skader, var Herbert & Gabriel bare i stand til å finne to studier som tilfredsstilte de relativt strenge kvalitetskriteriene de har operert med. Begge studiene er utført av en amerikansk forskergruppe på rekrutter. De lot dem gjennomføre et tøyningsprogram for leggmuskulaturen før all fysisk trening de første 12 ukene av rekruttperioden. Det viste seg at risikoen for skader i ankel og legg var den samme som en tilsvarende gruppe som ikke tøyde før trening.

 

 

Deres konklusjon er at det ikke hjelper å tøye for å forebygge skader. De understreker imidlertid selv at denne må tolkes med forsiktighet. Vi kan ikke utelukke med sikkerhet at det hjelper å tøye på andre muskelgrupper for å forebygge andre skadetyper i andre grupper, f. eks. idrettsutøvere. Vår vurdering er at dette spørsmålet ikke er avklart. Vi har rett og slett ikke tilstrekkelig med undersøkelser for å svare sikkert. For tiden pågår det studier ved Senter for idrettsskadeforskning for å se om tøyninger på baksiden av låret hjelper for å forebygge hamstringstrekk, det vanligste skadetypen i elitefotball.

 

 

Når det gjelder effekt på prestasjon konkluderte Herbert & Gabriel at det ikke finnes tilstrekkelig med studier til å kunne besvare dette spørsmålet.

 

 

Les Herbert & Gabriels artikkel her.

 

Les MacAuley & Bests lederartikkel her.