Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Nye retningslinjer for håndtering av hjernerystelse

Nye retningslinjer for håndtering av hjernerystelse

Introduksjon

Et nytt diagnostisk hjelpemiddel for idrettsutøvere med mistanke om hjernerystelse er utarbeidet av en internasjonal ekspertgruppe bestående av leger og hjerneforskere. Sport Concussion Assesment Tool forkortet, SCAT2, hjelper deg med å evaluere hjernerystelser, og gir retningslinjer om når en utøver kan begynne å trene igjen.

HVA ER NYTT?

Konferansen i Zurich vinteren 2008 var en videreføring av tidligere konsensusmøter og resulterte i oppdaterte praktiske retningslinjer.

 

SCAT2 er et standardisert verktøy for å vurdere utøvere med mistanke om hjernerystelse oppstått i forbindelse med sport.

 

 

Samtidig ble det utarbeidet en forenklet versjon av SCAT2. Denne har fått navnet ”Lomme-SCAT2”. I tillegg er det beskrevet balansetester som skal hjelpe deg å diagnostisere og håndtere hjernerystelse slik at du unngår langvarige plager i etterkant.

 

SCAT2 og Lomme-SCAT2 er først og fremst laget til bruk for helsepersonell, trenere og foreldre og kan anvendes på utøvere fra 10 års alder.

 

Verktøyene tester den skadede utøvers symptomer (som hodepine), fysiske tegn (som ustøhet), nedsatt hjernefunksjon (som hukommelse) og utøverens balanse. I tillegg gir SCAT2 klare retningslinjer om når en utøver skal starte opp med trening og konkurranser etter en hjernerystelse.

 

Denne power point presentasjon (pdf, engelsk) fra konferansen gir en oppsummering av bakgrunnen for utviklingen av SCAT2. I tillegg kan du også høre interessante diskusjoner mellom eksperter på hjernerystelse på podcast.

 

 

LAST NED DIAGNOSEVERKTØY OG FORSKNINGSARTIKLER

 

SCAT2 (pdf)

 

Lomme-SCAT2 er en kortversjon av SCAT2 (pdf).

 

Balanseundersøkelsen

 

3rd consensus statement on concussion in sport (engelsk, pdf)

 

I tillegg er det nylig kommet 2 forskningsartikler fra norsk elitefotball om hjernerystelser og deres konsekvenser: "Opptil 2 av 3 hjernerystelser i Tippeligaen blir ikke erkjent av spilleren selv, og i 70% av tilfellene hvor en spiller får seg en smell mot hodet i løpet av en kamp, så fortsetter han å spille ut kampen".