Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Hjernerystelse i idrett – ta en hvil hvis du er i tvil!

Hjernerystelse i idrett – ta en hvil hvis du er i tvil!

Introduksjon

Har du mistanke om hjernerystelse blant dine utøvere? Last ned dagens retningslinjer for behandlingen av hjernerystelser (på norsk) - den 5. utgaven av SCAT!

Nyheter hovedbilde

En internasjonal ekspertgruppe, bestående av leger, fysioterapeuter og hjerneforskere med godt kjennskap til hjernerystelser fra ulike idretter har revidert retningslinjer for behandling av hjernerystelser. Resultatet er en rekke diagnostiske hjelpemidler, som SCAT5.

SCAT5 står for Sport Concussion Assessment Tool, 5. utgave, og er et standardisert verktøy for å vurdere utøvere med mistanke om hjernerystelse som har oppstått i forbindelse med idrett.

De nye reviderte verktøyene tester den skadede utøverens symptomer (som hodepine), fysiske tegn (som ustøhet), nedsatt hjernefunksjon (som hukommelse) og utøverens balanse.

Alvorlighetsgraden av en hjernerystelse ofte undervurdert

Utøveren skal umiddelbart tas hånd om og behandling settes i gang av erfarne klinikere, slik at utøveren unngår langvarige plager i etterkant av hendelsen.

Den største utfordringen leger og fysioterapeuter møter på i behandlingsfasen av en hjernerystelse er å finne det riktige tidspunktet for å la utøveren vende tilbake til idretten.

SCAT5 – varianter for voksne og unge

SCAT5 hjelper med å evaluere hjernerystelser og gir retningslinjer om når en utøver kan begynne å trene igjen.

SCAT5 er utviklet for leger og annet autorisert helsepersonell. SCAT5 skal brukes til å vurdere idrettsutøvere fra 13 år og eldre. Child SCAT 5 bør brukes på barn som er 12 år og yngre.

For deg som ikke er lege eller autorisert helsepersonell som trener

Du kan bruke Concussion Recognition Tool 5 (CRT5). Denne 1-sides forenklet versjonen av SCAT5 kan ligge i treningsbaggen.

Hjernerystelse i idrett – ta en hvil hvis du er i tvil!

Sørg for at dersom det er mistanke om idrettsrelatert hjernerystelse, skal utøveren umiddelbart tas ut av trening eller konkurranse. Det er viktig å notere seg at enhver utøver med mistanke om hjernerystelse tas ut av idretten, vurderes medisinsk, overvåkes med tanke på forverret tilstand og skal ikke overlates til seg selv.

Mer om hjernerystelse, diagnostiseringen og håndteringen finner du på Skadefri.no

LAST NED DIAGNOSEVERKTØY (PÅ NORSK) OG FORSKNINGSARTIKLEN

Slik behandler du hjernerystelser - SCAT5 (pdf)

Concussion Recognition Tool 5 (CRT5) for ikke-klinisk helsepersonell (pdf)

Child SCAT5 for å vurdere unger under 13 år (pdf)

Forskningsartikkelen (pdf)