Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Sammenheng mellom knevalgusmomenter i fallhopp og anatomiske faktorer'

Sammenheng mellom knevalgusmomenter i fallhopp og anatomiske faktorer

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Arnlaug Wangensteen
Veileder(e): Kathrin Steffen, Tron Krosshaug
Medarbeider(e): Agnethe Nilstad, Eirik Kristianslund

Beskrivelse

Fremre korsbåndsskader er et alvorlig problem i håndball og fotball, og kvinnelige spillere er spesielt utsatt. For å forebygge disse skadene må vi forstå hva som forårsaker dem.

Ennå vet vi lite om risikofaktorer og mekanismene bak en fremre korsbåndsskade. Ulike anatomiske parametre (pelvisbredde, statisk valgus, hofteanteversjonsvinkel, leddlaksitet og knelaksitet) kan påvirke belastningsmønsteret i kneleddet, og nevnte faktorer er tidligere blitt undersøkt enkeltvis. Effekten av én anatomisk faktor som en potensiell risikofaktor for en fremre korsbåndskade kan derimot vanskelig identifiseres uten å ta hensyn til andre relevante anatomiske faktorer.

Få studier har evaluert sammenhengen mellom flere anatomiske risikofaktorer og kneleddets biodynamikk ved bevegelser som utsetter utøveren for skade. Økt valgusmoment i kneet under landing etter en fallhopp har vist å kunne predikere risikoen for å pådra seg fremre korsbåndsskade.

Masterprosjektet er del av studien ”Risikofaktorer for fremre korsbåndsskader blant kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere”, en 5-årig prospektiv kohortstudie hvor overordnet hensikt er å kartlegge ulike anatomiske, biomekaniske og nevromuskulære risikofaktorer for fremre korsbåndsskader blant norske kvinnelige elitespillere i håndball og fotball. Studien startet opp våren 2007 og pågår frem til og med sesongen 2012.

 

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom ulike anatomiske risikofaktorer og valgusmomenter ved fallhopp blant kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere.

 

Metode

Testing vil inkludere tredimensjonal bevegelsesanalyse av fallhopp og måling av ulike anatomiske parametre fra ca. 500 spillere fra det norske kvinnelandslaget og eliteserien i håndball, samt fotballspillere fra Toppserien testet i perioden fra 2007-2010. Kneleddets kinetikk og kinematikk estimeres deretter ved bruk av metoden invers dynamikk.

Flere anatomiske målinger av spillerne vil bli foretatt, av disse antropometriske målinger, hofteanteversjonsvinkel og knelaksitet.